Uddybende om Bowtech

Hvad er Bowtech?
Bowtech er et dynamisk system af muskel- og bindevævsterapi, som revolutionerer helseområdet over hele verden. I mere en 40 år har Bowtech været anvendt med succes til at behandle tusindvis af mennesker, der har lidt af diverse sygdomme. Den nu afdøde Tom Bowen fra Australien har udviklet det unikke system, der har forbløffet alle slags behandlere. De blide bevægelser på blødt væv stimulerer energi-flowet, der aktiverer kroppens egne ressourcer og dermed sætter den i stand til at helbrede sig selv. Bowtech er sikkert at anvende på alle fra nyfødte til gamle og giver lindring fra smerter og ubehag. Mange steder i verden har behandlere fra det etablerede såvel som det alternative system rost denne teknik i høje toner.

Bowtech afbalancerer kroppen, så den har mulighed for at helbrede sig selv. Arbejdet består af en række præcise greb på bestemte punkter på kroppen. Disse greb er lette og kan foretages gennem tyndt tøj eller på den bare hud. Der er hyppige og vigtige pauser mellem hver grebsrække, hvilket giver kroppen tid til at opfange og drage fordel af hver af dem. Teknikken bruger positive bevægelser, der sætter et positivt energi-flow i gang og negative bevægelser, der isolerer denne energi i et bestemt område. For at kunne gøre dette, må behandlerne lære at mærke de små vævsspændinger, der viser eksistensen af små ubalancer.

Selve Bowtech grebet er typiske en let rulning over en muskel struktur med to fingre. Når der rulles over musklen, påvirkes nerven under musklen, hvilket sender signalet videre i kroppen. Selvom individuelle greb der bruges alene kan give en positiv virkning, opnås det fulde udbytte ved en række greb, der supplerer hinanden. Kun et begrænset antal greb er nødvendige i hver behandling, så teknikken er enkel at udføre og blid ved klienten.

Bowtech giver kroppen mulighed for at helbrede sig selv med et minimum af indblanding i modsætning til andre terapiformer, hvor man bruger hænderne til at påfører klienten healingsmekanismen gennem den anvendte teknik.
  Andre former for manipulerende terapi, der udføres mindre end fire dage før eller op til fem dage efter en Bowtechbehandling kan forstyrre dens effektivitet, men Bowtech forstyrrer ikke effektiviteten af de andre behandlingsformer.

Bowtech - Historien

Tom Bowen udviklede terapiformen, kendt som The Bowen Technique (Bowen-Teknikken) i Geelong, Victoria, Australien. Efter at have gjort tjeneste i 2. Verdenskrig blev Bowen interesseret i metoder til at lindre menneskelig lidelse. Han bemærkede, at når han lavede visse greb på et menneskes krop, havde det en bestemt virkninger. Bowen udviklede teknikken uden uddannelse inden for helseområdet: Han hævdede, at arbejdet ganske enkelt var en gave fra Gud. Han udviklede systemet, som det er i dag, og åbnede efterhånden sin klinik på fuld tid. En officiel undersøgelse i Victoria i 1975 af professionelle behandlere inden for det alternative område citerede Bowen for at modtage omkring 13.000 patienter om året (beregnet over en periode på 27 uger).

I 1974 inviterede Bowen Oswald Rentsch og hans kone Elaine til at studere hos ham. Bowen havde ingen notater, skemaer eller manualer, men under hans vejledning observerede og dokumenterede Rentsch-ægteparret gennem 2½ år hans teknik. Dette blev efterfølgende verificeret af Bowen og hans assistent, fr. René Horwood, som værende en sand fremstilling af den originale teknik.

Efter aftale begyndte Rentsch-ægteparret først at undervise i teknikken efter Bowens død. Det første Rentsch-seminar var i 1986 i Perth, Vestaustralien. Fire år senere underviste Rentsch-ægteparret på fuld tid i Australien, New Zealand, Nordamerika og Europa. Da de ønskede at bevare teknikken og sikre sig, at den blev undervist i sin originale form, grundlagde de "The Bowen Therapy Academy of Australia" i 1987 og gav teknikken navnet Bowtech - The Bowen Technique.
  En teori om Bowtech
En mulig teori om hvordan Bowtech virker kunne være den resonansmodel, der kendes fra strengeinstrumenter. Når en streng holdes og slås an et bestemt sted, skabes en resonans, der frembringer en bestemt tone. Når sted hvor strengen holdes ændres, skabes et vibrationsmønster der giver en anden frekvens med en anden tone. Alle musikere ved, at det er vigtigt at lokalisere det nøjagtige punkt, hvor strengen skal holdes, fordi en lille afvigelse vil skabe en helt anden frekvens eller tone. Kvaliteten af tonen påvirkes også af den måde, strengen aktiveres på.

På samme måde kan kroppen sammenlignes med et avanceret musikinstrument, der behøver at være korrekt stemt for at fungere optimalt. Ligesom en musiker skal placere sine fingre præcist på strengen, skal Bowtech -terapeuten udføre hver enkel greb præcist. Kroppen er ligeså følsom over for berøring som en fin Stradivarius. Lige såvel som en streng skal aktiveres korrekt for at skabe den rette lyd, så skal kroppens struktur aktiveres korrekt for at udløse et optimalt Bowtech svar.

Brugen af lyd og musik i healing er ikke et nyt koncept. Pythagoras var bevidst om forholdet mellem healing og harmoniske svingninger og grundlagde en hel skole for helbredelse baseret på dette forhold. Lyd har været brugt som healingsredskab i de fleste kulturer. Undersøgelser af forholdet mellem lyd og helbredelse tyder på, at specifikke frekvenser påvirker særlige dele af kroppen. Derfor er det muligt, at de relevante strukturer kan påvirkes, hvis de samme vibrationsmønstre frembringes på en anden måde. Det menes, at Bowtech fremkalder vibrationsmønstre, der korresponderer med særlige områder i kroppen. Kroppen forsøger derefter at ændre sin vibration, så den passe sammen med disse ideelle vibrationsmønstre, og den bringer herved sig selv i harmoni.

Et hvert instrument skal ind i mellem stemmes, for at bevarer den optimale lyd. Jo værre vi behandler instrumentet, jo sværre bliver det efterhånden at stemme. Og det samme gælder kroppen.