Uddybende om vegatest

Historien
Vegatest er en resonanstest, som måler værdien af kroppens immunforsvar og dens evne til at optage mineraler og vitaminer, skabe energi, udskille affaldsstoffer og naturligvis forsvare sig mod bakterie- og virusangreb, giftstoffer og andre former for nedbrydende påvirkninger.
Testmetoden er opfundet af den vesttysk læge, Dr. Schimmel, og blev ført til Danmark af Naturterapeut Preben Hansen i 1982. Efterhånden som Vegatest blev mere og mere kendt, var han nødt til at uddanne andre testere, for at følge med efterspørgslen. I dag uddanner han testere til hele Norden.
Det hedder VEGATEST, fordi det firma som fremstiller maskinen hedder VEGA.

Hvordan forgår en test
En vegatester ved normalt intet, eller meget lidt om klienten på forhånd, og vil altid helst teste blindt. Efter testen fortæller vegatesteren klienten hvilke belastninger og symtomer vedkommende må forventes at have, før klienten selv siger noget om det.
Testen foregår ved, at vegatesteren finder et egnet punkt på klientens hånd og via dette punkt sendes svingninger fra testapperatet ind i kroppen. Samtidig holder klienten en kontaktelektrode i den anden hånd for at skabe forbindelsen til apparatet og testampuller for det, som ønskes testet. Trykket mod punktet er et dobbelttryk, hvor første tryk sender svingningerne ind og ved andet tryk modtager maskinen kroppens svar. (Det gør ikke ondt!)

Testampullerne kan betragtes som "krystaller" med hver sin frekvens (højenergi på grund af homøopatisk fortynding), som med en ganske svag og umærkbar strømstyrke sendes ind i klientens krop med første del af dobbelt-trykket. Ved anden del af dobbettrykket modtages kroppens reaktion (refleks), og hvis frekvensen har skabt en resonans (medsvingning) i kroppen, må det jo være på grund af, at den pågældende frekvens befinder sig i kroppen. Altså er Vegatesten en refleks- og resonans-testmetode.

Hvilke belastninger måles?
Med Vegatest måler man, om der ligger restsvingninger fra gamle bakterier, virus eller giftstoffer i kroppen. Desuden ser man efter om der ligger fejlsvingninger fra stressede perioder af ens liv.

Man måler også, om klienten er påvirket af geopatiske belastninger. GEO betyder jord, og PATOS betyder lidelse. Altså checker man, om kroppen er påvirket af jordstråler, vandårer, gitternet etc. Desuden checkes for påvirkninger fra elektromagnetiske felter.

Ovenstående belastninger og restsvingninger i kroppen er tilstrækkeligt til at skabe lidelser af forskellig art hos klienten, idet de hæmmer kroppens evne til at fungere normalt.
  Biologisk index
Biologisk index er en del af vegatesten, herunder kan man danne sig et billede af kroppens almene tilstand ud fra tre tal. Først måler man forskellen mellem kroppens bedst og dårligst fungerende celler. Så laver man en procent-test, som viser, hvor mange procent kroppens dårligst fungerende celler arbejder i forhold til end de optimale 100%. Og så laver man en yin/yang test, der viser, hvor meget energi kroppen bruger på at forsvare sig, og hvordan energien er fordelt i kroppen.
Disse tal testes hver gang, så man får en målestok for om kroppens almene tilstand forbedres fra gang til gang.
Hvorfor bliver man syg?
Det siges, at rumfartsforskerne hos NASA i USA har konstateret, at alle celler i vores krop skal være negativt polariseret for at kunne fungere tilfredstillende.
Det siges, at elektromagnetiske felter fra f.eks. tv, radio, højspændingsledninger, edb, jordstråler o.s.v. er positivt ladede ioner.
Så længe vores krop har til strækkelig med negativt ladede celler til at udligne alt det positivt ladede, der kommer ind i den, sker der ingenting. Men bliver det for meget, kan der ske en ompolarisering af nogle af cellerne i en del af kroppen. Det er de fejlsvingninger, en vegatester måler, og det er dem, der bliver til ubehagelige symtomer for klienten.
Fejlsvingningerne forankres altid i kroppen på tidspunkter, hvor personen er psykisk stresset (følesesmæssigt i oprør, bange, ked af det eller lign.).

Nogle fejl fødes man også med. Det ser ud som om ægcellen og sædcellen giver hver barnet en cellefejl med fra fødslen. Eks.:


Det betyder for det nyfødte barn, at det fødes med 2 restsvingninger i samtlige celler, da barnets celler dannes i billeder af den første celle.
Mange børn får i dag ret hurtigt efter fødslen astma, allergi eller eksem, idet de svingninger som vi tilfører kroppen via luft, fødevarer og berøring kolliderer med de fejlsvingninger, der allerede er i kroppen. Kroppen vil for at overleve være nødt til at skille sig af med det, der skaber kollisionen, og da den ikke kan skille sig af med de fast forankrede fejl i cellerne, må den jo udskille, det der kommer ind.

Hvis man så fjerner de to fejlsvingninger, der er arvede, fjerne man også den egentlige årsag til det allergiske udbrud. De udefra kommende påvirkninger er bare det, der udløser den allergiske reaktion.
  Alene antallet og styrken af de fejlsvingninger, som ligger i cellerne - arvede eller påført os i løbet af livet - afgører hvor ubehagelige symptomer man får f.eks allergi, cancer, eksemer, fibromyalgi, fordøjelsesbesvær, gigt, hormonelle problemer, migræne, psoreasis o.s.v.
Svingninger kan måles, men ikke ses, heller ikke i et mikroskop. I et mirkroskop kan man se, at cellerne opfører sig anderledes eller ser andeledes ud end normalt. Men man kan ikke se hvorfor.

Fejlsvingninger - og hvad så?
Rumforskningscentret NASA i USA har bevist den teori, som mange alternative behandlere har arbejdet efter i næsten 200 år. NASA siger, at en flykabine kan gøres lydløs, hvis man optager støjmønstret (svingningsbilledet) med motorlarm i kabinen og udsender det i kabinen igen. Svingningerne ophæves, når de rammer sig selv, og man kan ikke høre motoren.

Med vegatesten finder vi fejlsvingningerne i kroppen og lader så klienten indtage naturmedicin, som nøjagtig indeholder de fejlsvingninger, vi har fundet i kroppen. Herved bliver fejlsvingningerne udløst og forsvinder ud af kroppen, og klientens celler bringes tilbage til at svinge med normal frekvens.

Naturmedicin - Lægemedicin
Den naturmedicin, som en vegatester behandler med, kaldes resonanshomøpatisk naturmedicin. Naturmedicin fremstilles af naturens egne virkemidler fra dyre-, plante- og mineralriget. Udtræk fra disse blandes og fortyndes i et bestemt forhold.

Sådan er de syntetiske lægemidler som udgangspunkt også lavet - stofferne til lægemedicinen er blot ofte sammensat efter kemiske formler i et laboratorium, og så mangler medicinen svingningstallet (frekvensen), som passer til en menneskekrop. Og derfor får man ofte bivirkninger ved brug at syntetiske lægemidler over længere tid.

Det skal dog siges, at begge typer medicin har sin berettigelse. Naturmedicin virker sjældent lige her og nu, men er godt til at opbygge kroppen på længere sigt. Ofte kan man have glæde af at kombinere brugen af syntetiske lægemidler og naturmedicin. Dog er det ikke alle lægemidler og naturprodukter, der må tages samtidig.

Den symtetiske medicin kan afhjælpe mange symptomer lige her og nu, men giver ofte bivirkninger ved brug over længere perioder. Naturmedicin forstærker i nogle tilfælde de symptomer, man har i forvejen, i en kortere periode før symptomerne aftager eller forsvinder. Men her er der ikke tale om bivirkninger. Ofte handler det om udrensning, får man kraftige reaktioner, skal dosis sættes ned.